Тіл Өзгерту

Жерорта Теңізі үшін Бірлік Парламентер Асамблаясы (ЖТБПА) Економикалык жане Қаржылық Мәселедер, Әлеуметтік жұмыстар мен Гылым Комитеті жыйналысы Анкара да өткізілді.
facebooktwitterfacebook